Blog

Barns utveckling 1-5

När barnet fyller ett är spädbarnstiden över och barnet förstår nu att han eller hon är en egen individ. Allt eftersom språket utvecklas kan barnet börja berätta för omvärlden om känslor, förväntningar och händelser i vardagen. Mellan ett och två lär sig barnet gå och kan ta sig fram på ett annat sätt än tidigare. Men det finns fortfarande mycket som en ettåring inte kan och det här kan leda till stor frustration och ilska. Som förälder är det viktigt att komma ihåg hur litet barnet fortfarande är och att det är den vuxnes ansvar att både sätta gränser och hjälpa barnet. Genom att hjälpa barnet att sätta ord på sina känslor kan barnet enklare uttrycka sig och förklara vad som är fel.

Under de kommande åren kommer barnet att gradvis utveckla nya förmågor och bli bättre på att kommunicera. Barn mellan ett och två leker sällan tillsammans med andra barn även om de kan vara intresserade av och gärna vilja leka bredvid varandra. Att leka tillsammans är en förmåga som vanligen utvecklas i treårsåldern och som sedan blir viktig för inlärning och utvecklingen av sociala förmågor.

I treårsåldern har de flesta barn utvecklats motoriskt så att de kan både springa, hoppa och klättra. De kan med lätthet ta sig fram i världen men har fortfarande inget konsekvenstänkande. Även om ett barn i fyraårsåldern kan förstå varför bilar är farliga kan det fortfarande plötsligt springa ut i gatan för att hämta en boll. Som förälder är det viktigt att komma ihåg att även lite äldre barn har dålig impulskontroll.

appdev