Blog

Den första tiden

Under den första tiden hemma med en nyfödd bebis går mycket tid till matning och vila. Det är viktigt att den som fött barnet har tid att återhämta sig efter förlossningen och det är inget fel att ligga i sängen tillsammans med bebisen. För det nyfödda lilla barnet kan världen te sig kall och skrämmande. Därför vill de flesta bebisar gärna ligga hud mot hud där de kan vara varma och höra välbekanta hjärtslag. Låt det lilla barnet ligga nära så mycket och så ofta det går. Det här stärker bandet mellan barnet och föräldrarna.

När barnet föds har det ännu ingen bestämd dygnsrytm utan vaknar istället regelbundet för att äta, oberoende av om det är dag eller natt. Det här kan vara påfrestande för föräldrarna men ganska snart brukar barnet börja sova mer på natten när det är lugnt, mörkt och stilla. Redan nu kan det vara bra att skapa rutiner på kvällarna som barnet så småningom lär sig känna igen.

Även om det lilla barnet ännu inte har något språk så är det bra att prata, sjunga och ha ögonkontakt med bebisen. Redan nu läggs grunderna till kommunikation mellan föräldrar och barn. Tänk på att synen hos en nyfödd inte är helt utvecklad och bebisen kan bara fokusera på det som är allra närmast dess ansikte.

Många förstagångsföräldrar kan känna sig oroliga och rädda för att något ska hända med barnet. Besöken på Barnavårdscentralen (BVC) är bra tillfällen att fråga och diskutera. Det finns också alltid möjlighet att ringa till Vårdguiden på 1177 för att få råd om spädbarnets hälsa. Om oron känns överväldigande eller om någon av föräldrarna känner sig ångestfyllda eller nedstämda efter förlossningen ska detta alltid tas på allvar och följas upp – förlossningsdepression är vanligt och behandlingsbart.

appdev