Blog

Amning och flaskmatning

Redan strax efter förlossningen letar bebisen efter bröstet. Bröstmjölk är den naturliga födan för barn upp till sex månaders ålder. Mjölken innehåller både all näring som ett spädbarn behöver och antikroppar som skyddar barnet mot vissa infektioner. Amning är därför det rekommenderade sättet att mata spädbarn. Amningen ger också en lugn stund och en möjlighet för mamman och barnet att sitta hud mot hud. Nyfödda barn vill ofta amma ofta och det kan misstolkas som att de inte blir mätta. Istället handlar det om att barnens magar till en början är väldigt små samtidigt som bröstmjölk är lättsmält. För att få igång produktionen av bröstmjölk ska barnet ammas så fort det är hungrigt, oberoende av hur länge sedan det var som sist.

Om mamman inte kan eller vill amma finns istället modersmjölksersättning som ges via flaska. Ersättningen innehåller all den näring barnet behöver och flaskmatning kan ge samma lugn och närhet som amning. Det går oftast också bra att kombinera amning och flaskmatning med ersättning. Om spädbarnet ammas eller matas med flaska är en polariserad fråga där många har åsikter. Som nybliven mamma är det viktigt att komma ihåg att det viktigaste är att barnet blir mätt och får den rätt näring för att växa och utvecklas.

appdev