Lite äldre barn

Barn och digital teknik

Den digitala tekniken tar allt större plats i våra liv och de flesta barn börjar använda någon form av digitala verktyg som surfplattor redan i ettårs
Read More

Börja skola

Skolplikten i Sverige börjar det år barnet fyller 6 och barnet börjar förskoleklass. Förskoleklassen är obligatorisk men ska ge en mjuk övergång mella
Read More

Börja förskola

De allra flesta barn i Sverige börjar förskolan mellan ett och två års ålder. Förskolan är inte obligatorisk men för många en förutsättning för att ku
Read More

Barns utveckling 1-5

När barnet fyller ett är spädbarnstiden över och barnet förstår nu att han eller hon är en egen individ. Allt eftersom språket utvecklas kan barnet bö
Read More

Barns utveckling 6-12

Ett barn i sexårsåldern är både litet och stort på samma gång. Nu kan barnet ha långa och avancerade diskussioner och resonera kring komplexa saker. B
Read More
appdev