upprepar inlägg

Graviditet

Graviditeten är en omvälvande tid för båda föräldrarna som kantas av både glädje, förväntningar och oro. För den gravida kvinnan kommer kroppen långsa

Förlossning

De allra flesta barn föds mellan graviditetsvecka 37 och 42. En förlossning är en intensiv upplevelse som vissa kvinnor minns som häftig och stärkande

Barns utveckling 1-5

När barnet fyller ett är spädbarnstiden över och barnet förstår nu att han eller hon är en egen individ. Allt eftersom språket utvecklas kan barnet bö

Barns utveckling 6-12

Ett barn i sexårsåldern är både litet och stort på samma gång. Nu kan barnet ha långa och avancerade diskussioner och resonera kring komplexa saker. B

Ett jämställt föräldraskap

Att bli förälder förändrar en parrelation i grunden. Många heterosexuella par upplever att deras relation blir mindre jämställd efter att de får barn.

Bevara parrelationen

Under småbarnsåren blir parrelationen ofta sekundär. Mycket i livet handlar om att se till så att vardagen flyter som den ska. Statistik från Statisti

Galleri

Här får tittarna svar på frågor om missfall och graviditet

varor för barn

Kontakt

appdev