Blog

Ta hand om villan med en seriös takläggare

När du har barn är den första tanken kanske inte att ta hand om taket, men om olyckan är framme och taket läcker är det ändå bra att känna till någon som kan lösa problemet. Villatakexperten, https://www.villatakexperten.se/, är en takläggningsfirma som är baserad i Stockholm och Uppsala. De erbjuder de flesta vanliga takläggningsmaterialen, såsom plåttak, takpapp, solcellstak och takpannor. Besiktning av arbetet ingår i priset.

Olika hus är konstruerade för tak av olika material och varje material ställer specifika krav på huset, exempelvis takets lutning eller hur takstolarna ser ut. Hus och hem har en stor guide över olika takmaterial och hur du sköter dem. Att underhålla sitt tak innebär givetvis en viss kostnad, men du får igen kostnaden genom att taket håller sig helt och fint länge om det blir underhållet på rätt sätt. För en barnfamilj som hellre vill lägga pengar och energi på familjen kan takunderhåll därför vara värt att forska i för att förhindra onödiga merkostnader. För den händige finns det mycket som relativt enkelt går att göra själv, givetvis beroende på vad för typ av tak det rör sig om.

Byt ut taket regelbundet för att undvika fukt och mögel

Olika takmaterial har olika livslängd, vilket betyder att taket måste bytas ut efter ett visst antal år. Det som kan ske när taket är för gammalt är att delar av materialet kan spricka eller att underlagspappen undertill spricker då även den blivit för gammal. Att byta ut det befintliga taket mot ett i samma material kräver inget bygglov.

Byter du inte ut taket när materialets livslängd är slut ökar risken för att taket går sönder och orsakar fuktskador på resten av huset. Enligt Aftonbladet är så mycket som vart tredje svenskt hus fuktskadat. Värst är det med äldre småhus. En orsak till att problemet med fuktskador är så utbrett är att taken på äldre hus inte underhålls korrekt, men även att nya hus byggs för fort och inte har samma kvalitet på materialen som äldre hus.

Fuktskador kan ge upphov till mögel, och mögel kan orsaka en rad olika hälsoproblem hos hela familjen. Vanliga symtom på mögelförgiftning är nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, krypningar i huden andningssvårigheter och skador på hjärtat. Det enda sättet att bli av med mögelförgiftning är att flytta eller att sanera huset, vilket blir en stor kostnad även det.

appdev