Blog

Utvecklas som förälder

Att vara förälder är för många det absolut största i livet. Det är självklart att ägna tid och energi åt sina barn och deras välmående. Samtidigt är föräldraskapet tufft och ofta kantat av bråk, stress och tidsbrist. Idag bor många barn långt ifrån sina mor- och farföräldrar och möjligheterna till avlastning och stöttning från den äldre generationen saknas. Många upplever en osäkerhet i sitt föräldraskap och en oro för att inte tillgodose barnens behov på ett bra sätt. Dagens föräldrar ser barnen och dess uppfostran som ett viktigt projekt i livet som de inte får misslyckas med.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att barn inte behöver perfekta föräldrar som alltid gör rätt, barn behöver istället mänskliga och närvarande föräldrar att dela vardagslivet med. Att vara närvarande, inlyssnande och ge mycket kärlek är ofta mer än nog. Barn föds med olika personligheter och det är omöjligt att på förhand planera exakt hur relationen mellan barn och förälder kommer att bli. Det man som förälder kan göra är att acceptera barnet som han eller hon är utan att döma eller försöka förändra. Att känna att man duger är viktigt för barnens självkänsla.

Att ha tydliga ramar och gränser är en viktig del av uppfostran men att vara konsekvent är inte alltid det bästa. Ett demokratiskt föräldraskap som i dialog med barnen omdefinierar gränser och förhållningssätt ger barnen mer användbar kunskap än rigida regler. Ibland behöver vi som vuxna fundera över varför vissa saker är viktiga för oss och varför vissa kanske inte är det. Att ständigt utvecklas i sitt föräldraskap är nyttigt, mänskligt och knappast något som barnen tar skada av.

Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta föräldrar duger precis som de är. Det gäller att inte vara för självkritisk. Så länge inte barnet far illa på något sätt så är föräldraskapet alldeles tillräckligt.

appdev