Blog

Börja förskola

De allra flesta barn i Sverige börjar förskolan mellan ett och två års ålder. Förskolan är inte obligatorisk men för många en förutsättning för att kunna jobba. För både barn och föräldrar är det här en stor omställning, det lilla barnet som hittills varit omhändertaget av den närmsta familjen ska nu istället tillbringa många timmar varje dag tillsammans med pedagoger och andra barn. I många kommuner finns det både privata och kommunala förskolor att välja mellan. För att skapa sig en så bra bild som möjligt kan man besöka förskolorna och diskutera med pedagogerna. Det är viktigt att tänka på att kön till förskolorna ofta är lång och det finns inga garantier att få plats på förstahandsvalet.

Förskolan är en pedagogisk institution som precis som grundskolan har en läroplan att förhålla sig till. Hur undervisningen organiseras på förskolan bestäms av förskolelärarna och utgångspunkten ska alltid vara barnets mognadsgrad och förmågor. Leken spelar stor roll och barnen lär sig i samspel med både de andra barnen i gruppen och pedagogerna. Hur länge barnen får vistas på förskolan bestäms av det kommunala regelverket. I grunden ska förskolan möjliggöra att föräldrarna kan jobba och barnet får vara på förskolan under den tid som föräldrarna är på jobbet plus restid. Barn till föräldrar som är föräldralediga med syskon har rätt till minst 15 timmar i veckan om föräldrarna vill, det samma gäller barn över tre år som alltid har rätt till allmän förskoleplats.

När en liten ett- eller tvååring börjar förskolan är det ofta en stor omställning som är stressande för både barnet och föräldrarna. Det är viktigt att barnet knyter an och börjar känna sig trygg med någon eller några av pedagogerna innan föräldrarna lämnar. Under inskolningsperioden är föräldrarna med för att sedan lämna under längre och längre perioder. Inskolningsperioden är planerad till mellan tre dagar och två veckor, men det är viktigt att både föräldrar och barn känner sig trygga innan barnet börjar gå längre dagar på förskolan. Det är alltid föräldrarna som bestämmer när barnet är redo att lämnas.

Även barn som verkar trygga kan efter en period på förskolan få ett bakslag och bli väldigt ledset vid lämning. Då kan det vara en trygghet för föräldrarna att ha en tät dialog med pedagogerna som kan rapportera hur det går under dagen. Ofta är det separationen från föräldrarna som är det jobbiga, inte själva vistelsen. Om barnet är ledset vid lämning men snabbt låter sig tröstas av pedagogerna och leker, äter och sover under dagen så är det ett gott tecken. Barnet får gärna ha med sig en snuttefilt och napp om det behövs inför vilostunden.

Under de första veckorna efter förskolestart är det vanligt att barnet är tröttare och grinigare än vanligt. Det är många nya intryck och det är inte ovanligt att barnet sover sämre på nätterna och drömmer mycket under en period.

appdev