Blog

Barn och digital teknik

Den digitala tekniken tar allt större plats i våra liv och de flesta barn börjar använda någon form av digitala verktyg som surfplattor redan i ettårsåldern. En surfplatta i sig är inte farligt för ett litet barn att använda men som förälder gäller det att vara delaktig i och styra vad barnet tar del av. Ladda ner pedagogiska appar och utforska tillsammans med barnet. Om barnet sitter själv med mobil eller platta så finns olika typer av filter att använda för att förhindra så att barnet utsätts för olämpliga bilder eller filmer. Hur mycket skärmtid ett barn ska få ha beror både på barnets ålder och aktivitetsnivå i övrigt. Den digitala tekniken ska inte inkräkta på lek, sömn, mat och andra viktiga aktiviteter. Redan i tre- fyraårsåldern går det ofta bra att diskutera med barnet om skärmreglerna. De flesta barn kan acceptera begränsningar så länge som föräldrarna är konsekventa.

För lite äldre barn blir internet och sociala medier intressanta. De flesta ungdomar och vuxna använder internet på olika sätt varje dag och det är ett bra verktyg för att både uttrycka sig och kommunicera med andra. Som vuxen behöver man vara medveten om hur ens barn använder tekniken och var och vem han eller hon kommunicerar med. Att engagera sig i barnens aktiviteter på internet och utforska den digitala världen tillsammans är ett bra sätt att visa att du som förälder är intresserad av vad barnet gör. Prata om sociala medier och ha en öppen diskussion så att barnet känner att det kan prata öppet med dig som vuxen om det skulle råka ut för något som upplevs som obehagligt. Diskutera svåra frågor som porr, grooming och personlig integritet tidigt så att barnet vet vad som är rätt och fel.

Tänk på att livet online ofta är viktigt för lite äldre barn och behandla det inte som något som inte finns på riktigt. Ställ frågor om vad barnet gör på nätet och vem hon eller han pratar med. Sitt gärna bredvid och titta tillsammans om barnet går med på det. Men acceptera också att ett äldre barn har rätt till privatliv – logga aldrig in på barnets konton på sociala medier för att kontrollera vad barnet gör utan uppmuntra istället en öppen och ärlig dialog.

appdev