Blog

Föräldraskap och ekonomi

 

Barn kostar en hel del och det är bra att redan innan barnen kommer planera för ekonomin. Under barnens första år finns möjlighet att vara hemma med föräldrapenning. Räkna dock med betydligt lägre inkomster än vanligt trots barnbidrag.

Mat, kläder, barnomsorg, försäkringar, större bil, boende och kostnader för fritidsintressen är några av de kostnadsposter som ökar under barnåren. Ju äldre barnet blir desto högre blir också kostnaderna men det finns ett antal enkla knep som räddar ekonomin:

  • Gör en tydlig budget. En budget hjälper till att synliggöra vart pengarna tar vägen. Se till så att inkomsterna balanserar utgifterna eller ha sparade pengar som täcker upp.
  • Jämför elabonnemang. Det finns bra nättjänster för att jämföra exempelvis försäkringar och elabonnemang. Ofta finns billigare alternativ att byta till.
  • Köp och sälj på second hand. Barn växer snabbt och därför är utbudet av barnkläder på second handmarknaden stort. Låt inte heller barnens utväxla kläder och prylar ligga i källaren utan sälj vidare till andra föräldrar för att tjäna pengar.

Småbarnsåren är också ett bra tillfälle att fundera över prioriteringar och vad som är viktigt i livet. Många väljer att gå ner i tid för att kunna vara mer med barnen. Det här ger lägre inkomster men innebär ofta högre livskvalitet.

appdev