Blog

Börja skola

Skolplikten i Sverige börjar det år barnet fyller 6 och barnet börjar förskoleklass. Förskoleklassen är obligatorisk men ska ge en mjuk övergång mellan förskolan och grundskolans första klass. Förskoleklassen brukar ha organiserad undervisning i tre timmar per dag, resten av dagen går barnet i fritidsverksamhet som organiseras i eller i närheten av skolans lokaler. Leken spelar fortfarande en viktig roll för inlärningen i den här åldern.

I de flesta kommuner finns flera olika grundskolor att välja mellan, både kommunala och privata. För att göra rätt val är det bra att besöka informationstillfällen och göra studiebesök. Hur undervisningen i skolan ska bedrivas och vilka kunskaper som barnen ska få med sig från respektive årskurs bestäms av läroplanen. Men olika skolor organiserar undervisningen på olika sätt. Montessori och Waldorf är exempel på pedagogiska inriktningar som är vanliga alternativ till den traditionella undervisningen.

För många barn är skolstarten ett stort steg som kan verka både spännande och skrämmande. Förskolan har ofta mindre grupper och friare undervisningsformer än grundskoleklassen. Som förälder är det bra att förbereda barnet så gott det går genom att bekräfta barnets känslor och prata om hur det kommer att bli. Efter skolstarten är det inte konstigt om barnet känner sig trött och hängigt, det är många nya rutiner och relation att hantera. Det behövs inte så mycket aktiviteter under fritiden under den här perioden.

I 6-årsåldern blir kompisrelationerna viktigare och för barnet är det viktigt att få vara med i kompisgänget. För de flesta barn går det här alldeles utmärkt och efter en tid brukar det finnas en eller flera kompisar att leka med på rasterna. Om barnet efter flera veckor upplever att han eller hon är ensam kan det vara skäl att prata med pedagogerna i klassen för att få en bättre bild av hur de upplever att det fungerar. Mobbning och utfrysning förekommer på alla skolor men kan vara svårt att upptäcka och få stopp på. Som förälder är det viktigt att våga prata öppet med barnet också om svåra frågor och vid behov prata med både lärare och rektor. Skolan har alltid en skyldighet att agera om elever utsätts för kränkningar.

Även om man som vuxen kan känna oro är det viktigt att minnas att skolan för de allra flesta barn är en positiv upplevelse som ger både kunskaper och vänner för livet. Som vuxen är det bra att vara så insatt och engagerad som möjligt och samtidigt ge barnet utrymme att utvecklas och bli självständigt.

appdev