Blog

Klassförälder – Vad innebär det?

Är det din tur att vara klassförälder eller har du kanske själv anmält dig till uppgiften? Kul! Att vara klassförälder innebär att du kommer att få en helt annan inblick i ditt barns klass, men även att du kommer kunna vara med och påverka. Oftast är man mer än en förälder. Två brukar vara det vanligaste, men det finns tillfällen där man kan stå ensam som klassförälder också.

Vad innebär det då att vara en klassförälder? Enkelt förklarat kan man säga att en klassförälder arbetar tillsammans med den klassföreståndare som finns i klassen och målet är att försöka skapa ett så gott klimat och en så bra gemenskap mellan barnen som möjligt. Hur man benämner rollen kan se väldigt olika ut. Vissa skolor kallar det för klasspappa eller klassmamma, medan andra använder ord som klassförälder, föräldraråd eller klassombud. Oavsett vad man väljer att kalla det så är målet detsamma. Här nedan har vi listat några tips för dig som är eller ska bli klassförälder i år!

Bästa tipsen för klassföräldern

Aktiviteter – Ibland är det bra för barnen att få testa på aktiviteter utanför skolan och det är något som du som klassförälder kan anordna. Det kan t.ex. vara att sälja produkter från saljdirekt.se för att få pengar till en klassresa, spela brännboll i parken på sommaren eller åka på övernattningar.

Starkare gemenskap – Att ha en bra och stark gemenskap är viktigt för barnen, men även för föräldrarna. Här kan du som klassförälder, tillsammans med läraren, bjuda in alla föräldrar till de barn som går i klassen där ni har möjlighet att prata, diskutera skolan, klassen och naturligtvis lära känna varandra bättre. Det ger er möjlighet att även bolla idéer för barnens skolgång.

Vårda alla kontakter – Det är inte bara de föräldrar som tar egna initiativ som du ska försöka nå och ha en bra kontakt med. Här är det viktigt att du även försöker hålla en bra kontakt med de föräldrar som inte alltid är lika närvarande. Det kan t.ex. bero på att det finns en språkbarriär som sätter käppar i hjulen.

Hitta andra klassföräldrar – Genom att prata med andra föräldrar som delar samma roll som dig kan du lära dig mycket. Försök att komma i kontakt med klassföräldrar i de andra klasserna och utbyt idéer, förslag och tips.

Vad har barnen för intressen och hobbyer? – Det kan vara bra att titta närmare på de intressen och hobbyer som barnen i klassen har. Kanske finns det möjlighet att testa på något nytt eller något som de länge har längtat efter att få göra? Prata med andra föräldrar och se om det finns någon som tillfälligt kan ställa upp och hjälpa till med t.ex. skjutsar eller liknande som passar för ändamålet.

appdev